mini-wit_banner

1.    Onze visie op huistaken

Als team vinden we belangrijk dat huiswerk in de eerste plaats zinvol is en kadert binnen de visie van de school.

Waarom geven we huiswerk?

 • Huiswerk is een extra herhaling van de geziene leerinhoud en moedigt leerlingen aan om dit individueel in te oefenen
 • Huiswerk stimuleert de leerlingen in het zelfstandig denken, plannen van, uitvoeren van, controleren van en reflecteren op taken.
 • Ouders krijgen meer zicht op wat er geleerd wordt op school en kunnen eventuele problemen mee detecteren

2.    Frequentie en timing

 

De tijdsinvestering in het huiswerk wordt aangepast  aan de leeftijd en de competenties van de leerlingen.

Er is een graduele opbouw in aanbod en timing.

 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
L1 20 min 20 min   20 min 20 min
L2 20 min 20 min   20 min 20 min
L3 20 min 20 min   20 min 20 min
L4 30 min 30 min   30 min 30 min
L5 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min
L6 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

 

Dit zou een gemiddelde leerling maximaal nodig hebben om klaar te zijn met de leerstof. We weten dat er grote individuele verschillen zijn tussen leerlingen voor wat betreft werktempo, werkkwaliteit, moeilijkheidsgraad van de taak, geheugen, … Daarom is een goed contact en overleg met ouders en team een aanrader!

 

3.    Welk huiswerk krijgen de leerlingen?

 

L1 In het begin van het schooljaar vooral woorden en letters lezen, later opbouw naar rekenen

Op maandag, dinsdag en donderdag kan dit een lees-, schrijf-, en rekentaak zijn, op vrijdag is het steeds een leestaak of splitsingen inoefenen

L2 Ma: leesfiche (technisch lezen)

Di: Spelling of rekenen

Do: lezen op niveau

Vrij: bib-boekje lezen + oefenen tafels

L3 Afwisselend huistaak wiskunde – taal – spelling

Lezen

W.O.- map lezen

L4 Afwisselend huistaak wiskunde – taal – spelling

Lezen of typen

W.O. leren of een actua-opdracht

L5 Spelling – wiskunde – taal

Frans

W.O. leren

L6 Spelling – wiskunde – taal

Frans lezen + woorden leren

W.O. leren

 

Kinderen uit dezelfde klas, kunnen een verschillend huiswerk krijgen. We streven naar

een gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind.

Concreet betekent dit: voor sterkere kinderen een tandje bij steken. Kinderen met

leermoeilijkheden krijgen een huiswerk dat een realistische uitdaging betekent. Zo

proberen we iedereen gemotiveerd te houden.

 

Van het 1ste tot 3de leerjaar wordt het huiswerk dagelijks in de agenda genoteerd.

Vanaf het 4de leerjaar wordt bij het begin van de week de weekplanning meegedeeld.

 

4.    Wat we van de kinderen verwachten

 

 • De huistaken worden verzorgd, volledig en tijdig ingeleverd
 • Hoe ouder de kinderen, hoe meer verantwoordelijkheid ze hebben in het maken en het plannen van huiswerk

 

 

5.    Wat we van ouders verwachten

 

 • de agenda ondertekenen
 • creëren van rustige omstandigheden waarin de kinderen het huiswerk kunnen maken
 • nagaan of alle taken gemaakt zijn en de lessen geleerd
 • voor de leerlingen van L1 en L2: samen luidop lezen
 • communiceren met de leerkracht indien er moeilijkheden zijn bij het maken van het huiswerk

6.    Wat we van de leerkracht verwachten

 

 • de agenda wordt nagekeken en ondertekend
 • taken en lessen worden nagekeken en gecontroleerd
 • Het niet of onvolledig in orde zijn met taken of lessen wordt gemeld via het agenda.

 

7.    Wat als het huiswerk niet gemaakt is?

 

Indien het huiswerk niet werd gemaakt (zonder geldige reden) moet het kind deze taak achteraf maken. We noteren dit in de schoolagenda.