MOS-project: Milieuzorg op school

Met dit MOS-project willen we het engagement bij onze kinderen aanwakkeren om zich in te zetten voor moeder aarde. Nadenken over oplossingen om te zorgen voor een milieuvriendelijke omgeving op school en in de buurt.
We doen dit met ondersteuning van MOS Vlaanderen. Dit schooljaar stellen we het MOS-thema ‘afval’ in de kijker. Verder zetten we de komende schooljaren ook onze schouders onder het thema ‘vergroening van de speelplaats’.