Situatie na de paasvakantie

Zoals jullie vernomen hebben, worden de maatregelen verlengd tot 3/5.
Wij blijven als school de opvang garanderen en een permanentie voorzien. Zeker voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen.
Na de paasvakantie zullen we ook nieuwe leerstof aanbieden onder de vorm van ‘preteaching’. In bijlage kan u hierover info vinden.
Hier kunnen jullie info vinden