IMG_0436

Klik hier voor een overzicht van de opvang op school

Ochtendopvang

 • Via het groene hekje gaan de kinderen naar de overdekte kleuterspeelplaats. Er is daar algemene ochtendopvang, voor kleuters en leerlingen van de lagere school, vanaf 7u15.
 • Vanaf 8u gaan de kinderen van de lagere school naar hun speelplaats.
 • Prijs: gratis

Middagopvang

Per middag wordt op alle Pintse scholen een bedrag aangerekend van 0,35 euro.

De kleuters, die over de middag op school blijven en die behoefte hebben aan een slaapje, kunnen gebruik maken van de slaapklas. Lees er hier meer over.

Naschoolse korte opvang

 • Studie en opvang van 16u tot 17u30.
 • Op woensdag is er opvang van 11u15 tot 12u30.
 • De naschoolse korte opvang wordt verzorgd door begeleiders FERM.
 • Prijs: van 16u tot 17u:  2,22 euro per kind
 • Prijs: van 17u tot 17u30: 1,02 euro per kind

Voor leerlingen van de lagere school, vragen wij u om uw kind niet te komen afhalen vóór 17u. Deze regeling dient om kinderen de kans te geven hun huistaak te maken en lessen te leren in een stille en rustige sfeer.
Kleuters daarentegen kunnen op elk ogenblik worden afgehaald.

Naschoolse lange opvang

 • Voor kinderen die langer dan 17u30 in de opvang moeten blijven.
 • Elke werk- en verlofdag tijdens het schooljaar tot 19u.
 • Locatie: Stekelbees, Bommelstraat 33
 • Meer info: Gemeentelijke Opvang ‘Stekelbees’

Locatie korte opvang

 • Opvang lagere school : in de refter.
 • Opvang kleuters: de overdekte kleuterspeelplaats of in de opvangklas van de kleuters.

Ochtendlessen

 • 8u30 – 10u10: les
 • 10u10 – 10u25: speeltijd
 • 10u25 – 11u40: les

Middaglessen

 • 13u – 14u40: les
 • 14u40 – 14u55: speeltijd
 • 14u55u – 15u45: les

Speeltijd

De speeltijd duurt 15 minuten. Daarna krijgen de kinderen de kans om een drankje te drinken. U mag zelf een drankje meegeven. We stimuleren om zoveel mogelijk water of andere gezonde dranken mee te geven aan uw kind. Zoete frisdranken zijn niet toegelaten.

In de voormiddag wordt als tussendoortje enkel een gezonde snack toegestaan, dwz een stukje fruit of groente.

In de namiddag mogen de kinderen vrijblijvend fruit of een koekje eten.

Bij de kleuters graag alles naamtekenen!

Uw kind ’s middags ophalen

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school ‘s middags gedaan om 11u40.

U kan uw kleuter afhalen in de overdekte kleuterspeelplaats. Kinderen van de lagere school komen via de hoofdingang naar de schoolparking. Daar wacht u op uw kind.
Fietsers rijden onder begeleiding via de tweede uitgang, aan de speeltuin & sporthal, ofwel naar de Bommelstraat ofwel naar het rond punt.
De kinderen kunnen onder begeleiding, één kwartier onder de luifel van de hoofdingang wachten. Indien de kinderen dan nog niet opgehaald werden, gaan ze naar de speelplaats.

Woensdag

Op woensdag eindigen de lessen om 11u15. De kinderen kunnen op school blijven onder toezicht tot 12u30. Ouders die hun kinderen later komen halen, verwittigen de directie. Er is geen opvang na de middag op school.

Uw kind ’s avonds ophalen

Op maandag, dinsdag en donderdag is de school gedaan om 15u45. Kinderen worden op de speelplaats door hun ouders afgehaald nadat de juffen het poortje geopend hebben. Zowel de hoofdingang als de ingang aan de speeltuin kan hiervoor gebruikt worden. U kan uw kind afhalen tot 16u. Daarna begint de betalende studieopvang. Op die manier proberen we de grote drukte om 15u45 een beetje te spreiden.

Op vrijdag is de school gedaan om 14u55. Dan heeft u mogelijkheid tot 15u15 om uw kind te komen ophalen. Dan begint de betalende opvang om 15u15.

Alleen naar huis?

Indien uw kind alleen naar huis mag, vragen wij u vriendelijk om een schriftelijk bewijs binnen te brengen.
Kinderen die sporadisch in de studie blijven, vragen we om een schriftelijke of mondelinge verwittiging. De aanwezigheid van uw kind wordt genoteerd door de leerkracht van toezicht.

Middagmaal

‘s Middags kan uw kind op school blijven eten :

 • Warme maaltijd: geleverd door een traiteur
 • Boterhammen: Kinderen die het wensen, kunnen soep bij hun boterhammen verkrijgen. Tijdens het middagmaal zijn geen eigen drankjes toegestaan. Alle kinderen krijgen water van de school.

De kleuters en de leerlingen van de lagere school eten afzonderlijk.

Melk
Na de speeltijd om 10u25 kunnen de leerlingen een melkje van de school krijgen. Dit komt dan op de maandrekening. De kinderen mogen ook zelf water of een andere gezonde drank meebrengen. Zoete frisdranken zijn niet toegestaan.

Betalingen
De betalingen gebeuren maandelijks per overschrijving via de bank.

 • Warme maaltijd kleuters: 2,70 euro
 • Warme maaltijd lagere school: 3,20 euro
 • Soep: 0,40 euro
 • Melk: 0,35 euro