Kickoff Kiva-project

Onderstaande info over Kiva verduidelijkt hoe we onze kiva-kickoff gestart zijn.

We speelden spelletjes met de ganse klasgroep.We bespreken de aanpak bij elk spel en we leren luisteren naar ideeën van elkaar. Nadien spelen we het spel “samen”. Iedereen komt aan de beurt en iedereen voelt zich goed in de groep! Daar streven we naar!

foto’s

KiVa zet in op de kracht van de groep

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn.

Het is ook een acroniem voor de Finse zin: 

‘Dit is een fijne school waarin pesten niet thuishoort.’

KiVa onderscheidt zich door sterk in te zetten op de kracht van de groep. Pesters mogen zich dan wel richten op een slachtoffer, ze zijn minstens even sterk begaan met het verwerven van een belangrijke positie binnen de groep. Naast pestkoppen en slachtoffers telt zo’n groep ook meelopers, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders. Pestkoppen volharden in hun pestgedrag omdat ze in meer dan één opzicht voordeel halen uit wat ze hun slachtoffer aandoen. Wie pest maakt (doorgaans) indruk, wint aan invloed en stijgt op het vlak van status en populariteit. Valt de steun van de groep echter weg, dan zien de meeste pesters zich genoodzaakt om in te binden.