Bezoek aan Aquafin

We gingen op bezoek in het waterzuiveringsstation te Oudenaarde. Daar wordt vervuild water gezuiverd en opnieuw geloosd in De Schelde. Een gids toonde ons de verschillende stappen van het zuiveren, zowel het mechanisch als biologisch zuiveren.