Laatste nieuwtjes

Elektriciteit

Elektriciteit
Deze week bestudeerden we in groepjes het natuurverschijnsel, elektriciteit. Al doende leerden we dat als het lampje goed aangesloten is op de batterij, het brandt! We hebben dan een gesloten stroomkring. We zagen ook dat je een stroomkring kan aan en uitschakelen met een schakelaar. Maar de proefjes met statische elektriciteit hadden het meeste bijval! Dit

Poppenspel

Poppenspel
Met onze zelfgemaakte poppen uit spons voerden we een zelf verzonnen poppenspel op voor de klas. Dat was leuk! Vooral omdat we in ons eigen verzonnen poppenspel een stukje van een zin of een woord moesten smokkelen, dat we vooraf op een kaartje getrokken hadden. De anderen moesten dan raden welk woordje of zinnetje we Dit

Een boeiend klasspel: 10/10/2017

Een boeiend klasspel: 10/10/2017
Vandaag spelen we een maritiem klasspel! Via het klasspel maken de leerlingen kennis met allerlei maritieme aspecten. Ze worden omgetoverd tot kapitein, hoofdwerktuigkundige en matroos. Samen zullen ze drie reizen moeten volbrengen! Ahoi!!! En wees gerust: al die willen te kaperen varen, zijn niet altijd mannen met baarden! Dit

Week tegen afval

Week tegen afval
Samen met alle leerlingen van de school nemen  we deze week met onze klas deel aan de “week tegen afval”! In een eerste deel zullen we allerhande milieuproblemen bestuderen en ons afvragen hoe wij, leerlingen van het vijfde leerjaar, kunnen meewerken aan de oplossing van deze problemen. Samen met de klasgenoten kiezen we twee actiepunten Dit

Welkom in 5A!

 

Onze meester

5B Hendrik De Prins

Hendrik De Prins
5a@gemeenteschooldepinte.be