Laatste nieuwtjes

Schrijf-ze-vrij-dag

Schrijf-ze-vrij-dag

Op vrijdag 26 oktober 2018 was het Schrijf-ze-VRIJdag, een organisatie van Amnesty International. De leerlingen van het zesde leerjaar van de Blije School schreven brieven naar mensen die elke dag enorme risico’s nemen omdat ze opkomen voor mensenrechten: mensenrechtenverdedigers. Het is het uitgelezen moment om jongeren te inspireren om actie te ondernemen om te laten

Wereldweek

Wereldweek

Tijdens de wereldweek, een organisatie in samenwerking met de gemeente, 11.11.11., Djapo en alle zesde leerjaren van De Pinte – Zevergem hebben we gewerkt rond het thema van 11.11.11: ‘migratie’. De nadruk werd gelegd op het waarom dat mensen vluchten en migreren en wat wij kunnen doen. We startten de week met een film rond

Dag van de sport

Dag van de sport

We doen met z’n allen aan sport! Elke leerlinge stelde, in gepaste kledij, zijn lievelingssport voor aan de klasgenoten.

Team Spirit

Team Spirit

De kinderen zorgen voor een aangename klassfeer door hun verantwoordelijkheid op te nemen! TS, The Staff houdt een oogje in het zeil en zorgt voor de dagelijkse administratie. HR, Human Resources is het kloppend hart van de klas en streeft ernaar om ruzies binnen de klas op te lossen. FM, Facility Management zorgt voor orde

Welkom in 6B!

 

Onze juf

mini-img_7946

Sabine De Cocker
sabine@decocker.net