beoog toekomst

IMG_0434

EDUCATIE

Typlessen in het 4de leerjaar
Digitale schoolborden
Nieuwe leermethodes
Leren leren
ICT-lessen
Integratiemomenten K3 en L1
Franse taalinitiatie vanaf K3 …

ZORG

Zorgcoördinator
Uitgebreid zorg- en volgsysteem van kleuter tot eind lager