De schoolraad is een adviesgevend orgaan dat bestaat uit 9 leden die bij stemming verkozen zijn.

Zij vergaderen 2 tot 3 maal per jaar en bespreken belangrijke aandachtspunten op school. Zij zoeken samen naar oplossingen en brengen die over aan het schoolbestuur.

De directeur woont de vergaderingen bij als raadgevend lid.

Deze raad bestaat uit :

Voorzitter overlegcomité : Dhr. Marcel Mol

Geleding ouders :  Mevr. Katrien Waldeyer – Mvr Tilly Ampe – Mvr Elke Deras

Geleding personeel : Mevr. Isabelle Baerts – Mevr. Sabine De Cocker – Mevr. Ilse Remans

Geleding lokale gemeenschap : Dhr. Kris Van Rentherghem – Mevr. Sandra Aspeele