De schoolraad is een adviesgevend orgaan dat bestaat uit 9 leden die bij stemming verkozen zijn.

Zij vergaderen 3 tot 4 maal per jaar en bespreken belangrijke aandachtspunten op school. Zij zoeken samen naar oplossingen en brengen die over aan het schoolbestuur.

De directeur woont de vergaderingen bij als raadgevend lid.

Deze raad bestaat uit :

Voorzitter overlegcomité : Dhr. Maarten Everaert

Secretaris : Mevr. Katrien Sterkendries

Geleding ouders : Dhr. Maarten Everaert –  Mevr. Sunna Gillis

Geleding personeel : Mevr. Veerle Joos – Mevr. Sabine De Cocker – Mevr. Kathleen De Prins

Geleding lokale gemeenschap : Dhr. Maxime Vanderschueren – Mevr. Marthe Van den Abbeele – Dhr. Marcel Mol